Galleriet, også kaldet omgangen

Møllebygger Christoffer Palle har sammen med møllersvendene udskiftet belægningen på omgangen

Galleriet, også kaldet omgangen på en vindmølle, er en platform, hvorfra mølleren kan starte og bremse møllevingerne, krøje møllen manuelt og påsætte sejlene på sejlførende møller.

Adskillige hollandske vindmøller har galleri. På møller med muret undermølle er galleriet normalt placeret på loftet over undermøllen. Her er kværnloftet typisk placeret, og fra dette er der adgang til galleriet gennem to eller flere udgangsdøre, således at der er fri passage, uanset hvorfra vinden blæser. Fra WIKIPEDIA

Tidligere var belægningen FYR nu er den skiftet ud med LÆRK, da det holder længere.

Møller Henrik Kaarøe ses her på den nyrenoverede omgang.

April-maj 2023