Cirkulation

9. februar - 10. marts 2024

Værk af Mia Roar Damstedt. 

Mia Roar Damsted - Jette Sørensen - Dorthe Hedegaard Jacobsen - Helle Hee Degaardt

Cirkulation. Møllen drejer - livet er i kredsløb.

Udstillingen stiller skarpt på hvordan alt cirkulerer og kontekstuelt påvirker hinanden. Det gælder naturen, forbrugerisme, mennesker og traditioner. De fire kunstnere bruger primært ler som materiale og udtrykker på hver deres måde cirkulation i en samtidig kontekst.

Mia Roar Damsted belyser forsvinding, forfald, katastrofe både materielt og tematisk. I form af eksperimenter med lerets materialitet vises individets tab – og en apokalyptisk tanke.

Jette Sørensen undersøger kanden. Projektet tager afsæt i arketyper og dansk pottermager tradition - og kanderne tager livtag med det uddøende håndværks ’tavse viden’. Den æstetiske kompleksitet i kandens hank, tud, tyngdepunkt og funktion er omdrejningspunkter.

Dorthe Hedegaard Jacobsen betragter livet som overlevering gennem tid, hvor vores DNA nedarves igennem dyr, planter og mennesker. Vores livsførelse påvirker gensidigt hinandens. Kroppens intuitive sansninger af træer omsættes til skulpturer, med udtryk der placerer sig mellem det abstrakte og naturalistiske.

Helle Hee Degaardt benytter kalvekroppen som instrument for et vigtigt budskab. Formen kæmper sig vej til beskuerens blik. De keramiske kroppe ligger på ryggen, mens benene symboliserer det nyfødte dyrs usikre vej ud i livet.

Udstillingen er tilrettelagt af Grenaa Kunst- og Musikforening

Fernisering fredag den 9. februar kl. 17-18.30

Værk af Jette Sørensen

Værk af Dorthe Hedegaard Jacobsen 

Værk af Helle Hee Degaardt