Dansk Mølledag 2024

Søndag den 16. juni 2024 kl. 10.00-16.00

Dansk Mølledag 2024

- Kom ud og se en historisk mølle søndag den 16 juni

Dansk Mølledag afholdes for 31. gang, og vores nationale mølledag er gennem årene blevet en fast tradition for mange møller rundt omkring i hele Danmark.

I år deltager mere en 100 møller, der alle vil slå dørene op for publikum. Her vil man i mange tilfælde blive mødt af engagerede møllefolk, der bruger meget af deres fritid på at sikre en del af vores fælles kulturarv. De vil fortælle om de bygninger, og det maskineri, der har været med til at bringe vores samfund til der, hvor vi er i dag.

Og man kan høre historien om, hvor stor en betydning den lokale mølle har haft for det lokalsamfund, som møllen er en del af.

Der er ikke mange møller tilbage, og dem, der er tilbage, ligger spredt rundt i det danske landskab og står som monumenter fra en tid der var engang. 

Dansk Mølledag gennemføres med støtte fra Fabrikant Mads Clausens Fond, Augustinusfonden og Møllerens Fond. 

Baunhøj Mølle er møllersvendene klar til at fortælle om møllen, der er udstilling af grafiker og billedkunstner Mette Mailund Strong og forskellige aktiviteter i undermøllen bl.a. vikingehåndværk, udenfor vises der ældre velholdte motorkøretøjer.

Den lokale musiker og sanger Peer Serwin og Mike underholder kl. 13. 

Mølledagen starter kl. 10.00 og slutter kl. 16.00 der er gratis adgang.

Øl og pølser kan købes. 

Hver mølle har sin egen spændende historie. Programmet for dagen varierer fra mølle til mølle. Se mere på www.danskmolledag.dk

På mølledagen er alle møllersvendene i sving og viser, hvorledes mølleriet fungerer.


 

I sommerhalvåret køres der med møllen hver søndag eftermiddag – hvis vinden vil. 

Niels Kaarøe fremstiller langbuer. 2022-23

Ældre velholdte biler af forskellige årgange.

http://www.danskmoellerforening.dk