Takster og regler for udlejning

Der indgås skriftlig lejeaftale

Pr. 1. januar 2023

Takster for
udlejning:

Foreninger:
 

  Private og
erhverv:

Udleje op til 4 timer 600 kr. 900 kr.
Udleje over 4 timer 900 kr. 1.800 kr.
Efterfølgende dage, pr. dag

600 kr.

 

 

Skoletjeneste er gratis - se nærmere under afsnittet om møllen.

Henvendelse til: www.norddjurs-skoletjeneste.dk

Møllen i funktion (efter bestilling) 500,00 kr. pr. gang. Henvendelse til møller Henrik Kaarøe, telefon: 61 38 12 14, e-mail: bi.he.kaaroe@nrdn.dk

Aftale om leje af Baunhøj Mølle skal træffes ved henvendelse til kustoderne i Baunhøj Mølle i åbningstiden eller på mail til møllen:

Telefon: 86 32 72 45, e-mail: baunhoej-moelle@mail.dk

 

Regler for udlejning

Udlejning til private og til foreninger kan ske til arrangementer som vinsmagning, modeshow, brødsmagning, receptioner m.m.

Der kan ikke udlejes til fester, f.eks. konfirmation, bryllupsfest, ungdomsfest m.v., der er heller ikke mulighed for udlejning i møllens åbningstid.

Baunhøj Mølle kan udlejes til stående arrangementer eller til siddende arrangementer, hvor deltagerne sidder i rækker eller i grupper på eksisterende stole og evt. med møllens små klapborde til frasætning af glas/kopper.

Nøglen afhenter lejer selv hos kustoden i Baunhøj Mølles åbningstid.

I særlige tilfælde kan der gives dispensation (Møllelauget). Det kan være i tilfælde af private arrangementer for de frivillige ved Baunhøj Mølle - d.v.s. møllelauget, møllersvendene og de frivillige hjælpere.

Der indgås skriftlig lejeaftale, som sendes til lejer sammen med regler for udlejning og inventarliste.

Baunhøj Mølle udsender opkrævning af lejebeløb.

Takster for vielser i 2023

Det koster 900 kr. op til 20 personer at leje Baunhøj Mølle til en vielse og 1.230 kr. for mere end 20 personer.

Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas champagne til brudeparret og vidner m.fl. 

Brudeparret kan selv medbringe yderligere vin/champagne. Der er desuden mulighed for at servere kransekage eller anden fortæring til receptionen efter vielsen.

Aftale om leje af Baunhøj Mølle til vielse skal træffes ved henvendelse til:

Norddjurs Kommune, Borgerservice, telefon: 89 59 10 00.

Baunhøj Mølle udsender opkrævning af lejebeløb.

Nærmere aftale om arrangementet træffes med:
Birgit Purup, telefon: 22 53 71 76, e-mail: birgitpurup@gmail.com